گزارش فعاليتها واقدامات راهنمایی پسرانه شاهد مريوان

در هفته پيوند 90

**********************************

احتراماًگزارش فعاليتها و اقدمات عملی شده آموزشگاه  در هفته پيونداوليا و مربيان به شرح زير بیان می گردد

1.       تشكيل ستاد هفته پيوند آموزشگاه وبرنامه ريزي  جهت آن.

2.      تهيه تراكت ،بروشور ونصب آن در تابلو اعلانات وسالن آموزشگاه در هفته پيوند.

3.   ارسال دعوت نامه برای تمامی اولیاء .(دعوت از اولیای علاقه مند وفعال جهت کاندیدا شدن ارسال  دعوتنامه براي تمام اولياي دانش آموزان جهت شركت درمجمع عمومي اوليا و مربيان آموزشگاه.

4.     به صدا در آوردن زنگ پيوند در 24 مهر

5.     تشكيل مجمع عمومي اوليا ء و مربيان آموزشگاه در تاريخ 24/7/90

6.     ارائه ی گزارش مصور از فعالیتهای سال گذشته ( عمرانی ، آموزشی وپرورشی ازطریق   ویدیوپروجکشن.

7.     تقدیرو تشکر از انجمن سال گذشته .

8.     اطلاع رسانی به اولیاء جهت اشتراک با مجله پیوند و شرکت در کلاس های آموزش خانواده.

9.    ارائه ي گزارش عملكرد آموزشگاه در سال گذشته و اعلام برنامه هاي آموزشي ،پرورشي آموزشگاه در سال تحصيلي جديد  و بيان انتظارات آموزشگاه از اوليا توسط مدير مدرسه

10.   ارائه ی گزارش بیان مالی آموزشگاه

11.    بیان انتظارات دانش آموزان از اولیاء از زبان خود دانش آموزان

12.   انتخاب هیئت رئیسه سنی و انجام کلیه اقدامات لازم تاانتخاب اعضای دائم.

13.  معرفی کاندیداهابه حضارو برگزاری انتخابات با حضور پرشور اولیاء

14.  پذیرایی و رای گیری

+ نوشته شده توسط کریمی در جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 18:51 |


Powered By
BLOGFA.COM